fbpx

Οδοντικά Εμφυτεύματα

Τι είναι τα εμφυτεύματα δοντιών;

Tα οδοντικά εμφυτεύματα όπως τα γνωρίζουμε σήμερα εφευρέθηκαν το 1952 από το Σουηδό ορθοπεδικό χειρουργό Δρ. Per – Ingvar Branemark. Σήμερα, θεωρούνται πρότυπο φροντίδας για την αντικατάσταση των ελλειπόντων δοντιών. Το οδοντικό εμφύτευμα είναι ένα χειρουργικό εξάρτημα που τοποθετείται στη γνάθο και αφήνεται να συγχωνευθεί με το οστό για διάστημα ορισμένων μηνών. Επί της ουσίας δρα ως υποκατάστατο της ρίζας ενός ελλείποντος δοντιού. Με τη σειρά της αυτή η ‘’τεχνητή ρίζα’’ χρησιμεύει ως στήριγμα μιας στεφάνης ή γέφυρας ή οδοντοστοιχίας. Έχοντας ένα εμφύτευμα είναι ό,τι πιο κοντινό στη μίμηση ενός φυσικού δοντιού αφού μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα χωρίς να επηρεάζει τα διπλανά δόντια παρέχοντας υψηλή σταθερότητα. Τα εμφυτεύματα δοντιών αποκτούν δεσμό με το οστό της γνάθου σε μια διαδικασία που ονομάζεται οστεοενσωμάτωση. Τα περισσότερα εμφυτεύματα είναι φτιαγμένα από κράμα τιτανίου, ένα υλικό εξαιρετικά βιοσυμβατό, που δεν αναγνωρίζεται ως ξένο από τον οργανισμό μας. Σήμερα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας των βιοϋλικών και μετά από μακροχρόνιες έρευνες, μπορούμε να πετύχουμε ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 98%.

Σε ποιούς απευθύνονται τα εμφυτεύματα δοντιών;

Τα εμφυτεύματα δοντιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουν ένα μόνο δόντι , αρκετά δόντια , ή όλα τα δόντια . Ο στόχος της αντικατάστασης δοντιών είναι να μπορεί ο ασθενής να επανακτήσει έναν υγιή, λειτουργικό και αισθητικά αποδεκτό οδοντικό φραγμό.

​Για την αντικατάσταση ελλειπόντων δοντιών υπάρχουν τρεις επιλογές :

  1. Αφαιρούμενη οδοντιατρική συσκευή (ολική οδοντοστοιχία ή μερική οδοντοστοιχία - μασέλα),
  2. Σταθερή οδοντιατρική γέφυρα
  3. Οδοντικό εμφύτευμα.

​Η απόφαση σχετικά με την αποκατάσταση που θα επιλέξετε εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ειδικά για τα εμφυτεύματα δοντιών, οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν:

  1. Τη θέση του ελλείποντος ή των ελλειπόντων δοντιών
  2. Την ποσότητα και την ποιότητα του οστού της γνάθου όπου το οδοντικό εμφύτευμα πρόκειται να τοποθετηθεί.
  3. Τη γενική υγεία του ασθενούς
  4. Το κόστος
  5. Την προτίμηση του ασθενούς

Eφόσον πάρουμε λεπτομερές ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό, εξετάζουμε τη νωδή περιοχή που πρόκειται να υποδεχθεί το οδοντικό εμφύτευμα και αξιολογούμε κλινικά κατά πόσον είστε κατάλληλος υποψήφιος για να δεχτείτε ένα οδοντικό εμφύτευμα.

Υπάρχουν μεγάλα πλεονεκτήματα από την επιλογή ενός οδοντικού εμφυτεύματος για την αντικατάσταση των δοντιών συγκριτικά με άλλες μεθόδους. Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι συντηρητική θεραπεία όπου τα ελλείποντα δόντια μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς καμία τροποποίηση ή παρέμβαση των διπλανών φυσικών δοντιών. Επιπλέον , επειδή τα εμφυτεύματα δοντιών ενσωματώνονται στη δομή των οστών , είναι πολύ σταθερά και μπορούν να έχουν την αίσθηση και εμφάνιση των φυσικών δοντιών.

Εμφυτέυματα δοντιών - Πόνος

Η χειρουργική τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων γίνεται αφού προηγηθεί χορήγηση τοπικού αναισθητικού, έτσι πραγματοποιείται εντελώς ανώδυνα. Με την αποδρομή της δράσης του αναισθητικού η ενόχληση που μπορεί να αισθανθεί ο ασθενής ποικίλει από άτομο σε άτομο. Σε γενικές γραμμές, η ενόχληση περιγράφεται σαν αυτή μετά από μια απλή εξαγωγή ενός δοντιού και ελέγχεται επαρκώς με τα συνηθισμένα παυσίπονα όπως η παρακεταμόλη ή ιβουπροφαίνη.

Εμφυτεύματα δοντιών - διαδικασία;

Η όλη διαδικασία αρχίζει με την κατάρτιση ενός κατάλληλου σχεδίου θεραπείας. Για το λόγο αυτό προχωράμε σε λεπτομερή κλινική εξέταση, την κατασκευή εκμαγείων μελέτης και σε ακτινογραφικό έλεγχο είτε με μελέτη πανοραμικής ακτινογραφίας ή και αξονικής τομογραφίας. Έτσι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την ποιότητα και ποσότητα του οστού της περιοχής που πρόκειται να υποδεχθεί το οδοντικό εμφύτευμα αλλά και άλλων σημαντικών στοιχείων όπως γειτνίαση με νεύρα, η ποιότητα των μαλακών ιστών (ούλα, βλεννογόνος), σύγκλειση, διαθέσιμους χώρους, κτλ.

Μόλις διαπιστωθεί ότι το οδοντικό εμφύτευμα μπορεί να τοποθετηθεί στην επιθυμητή θέση, ο ασθενής θα επιστρέψει για τη χειρουργική τοποθέτηση του οδοντικού εμφυτεύματος.

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την προετοιμασία της περιοχής να υποδεχτεί το εμφύτευμα. Εάν αυτό απαιτείται γίνεται η εξαγωγή των δοντιών ή και ριζών με κακή πρόγνωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιλέγεται η άμεση τοποθέτηση του οδοντικού εμφυτεύματος (Άμεση εμφύτευση), αλλιώς ο ασθενής επιστρέφει μετά από έξι με οκτώ εβδομάδες για την τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Πολύ συχνά παρατηρείται κάποιο οστικό έλλειμα το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί για να πετύχουμε την μέγιστη σταθερότητα και μακροβιότητα του οδοντικού εμφυτεύματος. Για το λόγο αυτό το έλλειμα συμπληρώνεται με οστικό μόσχευμα το οποίο μπορεί να είναι από κάποια γειτονική περιοχή στη γνάθο του ασθενούς ή συνθετικό ή αλλομόσχευμα ή ξενομόσχευμα. Αναλόγως της ποιότητας των ιστών και της αρχικής σταθερότητας του εμφυτεύματος τοποθετείται είτε μια βίδα κάλυψης του εμφυτεύματος και συρραφή των ούλων, είτε μια βίδα επούλωσης όπου τα ούλα αφήνονται να επουλωθούν γύρω από αυτήν και να είναι έτοιμα στο δεύτερο στάδιο να υποδεχτούν την αποκατάσταση.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε επιλεγμένα περιστατικά μπορεί να τοποθετηθεί άμεσα πάνω στο εμφύτευμα μια μεταβατική (προσωρινή) αποκατάσταση (γέφυρα ή στεφάνη) σε μια διαδικασία που λέγεται άμεση φόρτιση. Συνήθως όμως ο ασθενής φεύγει με μια προσωρινή οδοντοστοιχία ή γέφυρα που να ανταποκρίνεται κυρίως στις αισθητικές ανάγκες του ασθενούς για το διάστημα της επούλωσης και οστεοενσωμάτωσης. Ο χρόνος αυτός μπορεί να είναι από δύο ως έξι μήνες αναλόγως της περιοχής της εμφύτευσης και της ποιότητας του οστού.

Στο δεύτερο στάδιο και εφόσον επιβεβαιωθεί ακτινογραφικά η οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων ξεκινάει η διαδικασία της αποκατάστασης. Παίρνονται αποτυπώματα και καταγραφές τα οποία στέλνονται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο όπου και κατασκευάζει την αποκατάσταση. Αφού γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και προσαρμογές, η εργασία τοποθετείται στο στόμα τελειωμένη, δίδονται οδηγίες στοματικής υγιεινής στον ασθενή και προγραμματίζεται η επόμενη επανεξέταση.

Εμφυτεύματα δοντιών - κίνδυνοι;

Όπως κάθε χειρουργική επέμβαση, έτσι και η χειρουργική τοποθέτηση ενός οδοντικού εμφυτεύματος μπορεί να έχει κάποιες επιπλοκές για τον ασθενή ή για την επιτυχή οστεοενσωμάτωση του εμφυτεύματος. Αυτές μπορεί να είναι, μόλυνση, αιμορραγία, τραυματισμός παρακείμενων ιστών όπως δόντια, ούλα, αγγεία κα νεύρα και αποτυχία οστεοενσωμάτωσης. Για την αποφυγή των επιπλοκών αυτών είναι απαραίτητος ο προσεχτικός προεγχειριτικός σχεδιασμός της θεραπείας καθώς και η επιβεβαίωση ότι ο ασθενής είναι υγιής και κατάλληλος να δεχτεί τη θεραπεία. Σήμερα, τα ποσοστά επιτυχίας είναι πολύ ψηλά, και εφόσον γίνει σωστή μελέτη και εκτέλεση της θεραπείας αγγίζει το 98%.

Εμφυτεύματα δοντιών - Χρειάζονται ειδική φροντίδα;

Με το πέρας της θεραπείας ο ασθενής πρέπει να τηρεί υψηλό επίπεδο στοματικής υγιεινής και να επισκέπτεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον οδοντίατρο του. Μη επιμελής φροντίδα του εμφυτεύματος μπορεί να οδηγήσει σε ‘’περιεμφυτευματίτιδα’’, μια φλεγμονώδη νόσο που προσβάλλει τα ούλα γύρω από το εμφύτευμα και σε πιο προχωρημένες καταστάσεις οδηγεί στην απορρόφηση του οστού γύρω από αυτό καταλήγοντας σε αποτυχία και απόρριψη του. Ο ασθενής πρέπει καθημερνά να επιμελείται της περιοχής απομακρύνοντας τη μικροβιακή πλάκα και να επισκέπτεται τον οδοντίατρο όποτε αυτός του ορίσει για έλεγχο και συντήρηση.

Εμφυτεύματα δοντιών - Κόστος

Η πρώτη συνήθως ερώτηση που κάνουν οι ασθενείς αφορά το κόστος των εμφυτευμάτων. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση δεν είναι τόσο απλή. Το κόστος θεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως, το είδος και τον αριθμό των εμφυτευμάτων, ποιας εταιρείας εμφύτευμα χρησιμοποιούμε, εάν θα χρειαστεί να τοποθετηθεί κάποιο μόσχευμα, το είδος της μεταβατικής αποκατάστασης, το είδος της προσθετικής επί του εμφυτεύματος και πολλά άλλα. Η θεραπεία είναι πάντα εξατομικευμένη, γι’ αυτό ο καλύτερος τρόπος να μάθει κάποιος το κόστος θεραπείας είναι να κλείσει ένα ραντεβού για να τον εξετάσουμε και να συζητήσουμε τους προβληματισμούς του.
Θεωρούμε τον παράγοντα κόστος πολύ σημαντικό, καθώς οι εποχές είναι δύσκολες, γι’ αυτό έχουμε προσαρμόσει τις τιμές μας αναλόγως προσφέροντας όμως παράλληλα θεραπείες υψηλού ποιοτικά επιπέδου. Τα εμφυτεύματα δεν είναι αναλώσιμα προϊόντα με λιανική τιμή πώλησης, αλλά μια θεραπεία που για να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια και μακροχρόνια επιτυχία πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα.

Antoniou Dental Care
Επικοινωνείστε μαζί μας και κλείστε άμεσα ραντεβού

Επιλέξτε το ραντεβού σας
TOP